Användarverktyg

Webbverktyg


laenkar

Länkar

Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval.

Diverse

TRAVIC - Transit Visualization Client

Via den här länken kan man se kollektivtrafiken i realtid i Göteborg (och en massa platser i världen) och t ex studera den överbelastade säckstationen. (Blå=båt/buss, gul=spårvagn, röd=tåg/pendeltåg) Kollektivtrafikrörelser i realtid

Trafikverket

Västlänkens egen sida hos trafikverket

Rekommenderad läsning: Idéstudie från 2001 och Järnvägsutredning från 2007. Du väljer en av flikarna och hittar sedan dokumenten, vilka återfinns som PDF-filer.

Göteborgs-Posten

Christer Lövkvist, som fram till sin pensionering arbetade på GP, gjorde en granskning av Västlänken. Den finns här i sin helhet gp.se

Göteborgs Stad

Järnvägsfrämjandet

Västlänken, en betraktelse: http://www.jarnvagsframjandet.se/vadhander/nyheter/bilder/vastlank3.pdf

Västlänken och Alternativen, seminarium Feb 2014: http://www.jarnvagsframjandet.se/pdf/vastlank_sem10.pdf

Stoppa Västlänken

Vår ”systersajt” som hanteras av frilansjournalisten Urban Jansson http://www.stoppavastlanken.se

The METRO project 2009 – 2012

Yimby

laenkar.txt · Senast uppdaterad: 2016/10/28 11:22 av admin