Användarverktyg

Webbverktyg


laenkar

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
laenkar [2014/11/13 11:45]
admin skapad
laenkar [2016/10/28 11:22] (aktuell)
admin [Göteborgs-Posten]
Rad 3: Rad 3:
 Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval. Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval.
  
 +===== Diverse =====
 +TRAVIC - Transit Visualization Client 
 +
 +Via den här länken kan man se kollektivtrafiken i realtid i Göteborg (och en massa platser i världen) och t ex studera den överbelastade säckstationen. (Blå=båt/buss, gul=spårvagn, röd=tåg/pendeltåg)
 +[[http://tracker.geops.ch/?z=16&s=1&x=1333766.0079&y=7906377.9407&l=transport|Kollektivtrafikrörelser i realtid]]
 +
 +===== Trafikverket =====
 +[[http://www.trafikverket.se/vastlanken|Västlänkens egen sida hos trafikverket]]
 +
 +Rekommenderad läsning:  Idéstudie från 2001 och Järnvägsutredning från 2007.
 +Du väljer en av flikarna och hittar sedan dokumenten, vilka återfinns som PDF-filer.
 +
 +===== Göteborgs-Posten =====
 +Christer Lövkvist, som fram till sin pensionering arbetade på GP, gjorde en granskning av Västlänken.
 +Den finns här i sin helhet [[http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/arkiv-gp-s-christer-l%C3%B6vkvists-granskning-av-v%C3%A4stl%C3%A4nken-1.640766|gp.se]]
 +
 +===== Göteborgs Stad =====
 +
 +[[http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=66lUDyj9|3D-modell av Västlänken i Cityplanner]]
 +===== Järnvägsfrämjandet =====
 +Västlänken, en betraktelse:
 +http://www.jarnvagsframjandet.se/vadhander/nyheter/bilder/vastlank3.pdf
 +
 +Västlänken och Alternativen, seminarium Feb 2014:
 +http://www.jarnvagsframjandet.se/pdf/vastlank_sem10.pdf
 +
 +
 +===== Stoppa Västlänken =====
 +Vår "systersajt" som hanteras av frilansjournalisten Urban Jansson [[http://www.stoppavastlanken.se]]
 +
 +===== The METRO project 2009 – 2012 =====
 +
 +[[http://www.metroproject.se/|En säkerhetsstudie om brand i järnvägstunnlar]]
 +
 +===== Yimby =====
 +Här finns en intressant undersökning som gjorts av Mikael Bigert .
 +http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/e4563853-58ed-11e3-ae0f-bc305bdeeac3.pdf
 +
 +Västlänkens (för)historia:
 +http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/588c8a1f-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
 +
 +Västlänken och Alternativen del II:
 +http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/c4c45d2e-217d-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
 +
 +Backupmaterial inklusive ”Planskild Storkring”:
 +http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/02c508d2-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
 +
 +Göteborg Östra, en studie av ett alternativt koncept med Pendelstation i Olskroken:
 +http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/2ae72e66-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
laenkar.1415875554.txt.gz · Senast uppdaterad: 2014/11/13 11:45 av admin