Användarverktyg

Webbverktyg


laenkar

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
laenkar [2014/11/13 11:54]
admin
laenkar [2016/10/28 11:22] (aktuell)
admin [Göteborgs-Posten]
Rad 2: Rad 2:
  
 Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval. Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval.
 +
 +===== Diverse =====
 +TRAVIC - Transit Visualization Client 
 +
 +Via den här länken kan man se kollektivtrafiken i realtid i Göteborg (och en massa platser i världen) och t ex studera den överbelastade säckstationen. (Blå=båt/buss, gul=spårvagn, röd=tåg/pendeltåg)
 +[[http://tracker.geops.ch/?z=16&s=1&x=1333766.0079&y=7906377.9407&l=transport|Kollektivtrafikrörelser i realtid]]
  
 ===== Trafikverket ===== ===== Trafikverket =====
-http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/+[[http://www.trafikverket.se/vastlanken|Västlänkens egen sida hos trafikverket]]
  
 Rekommenderad läsning:  Idéstudie från 2001 och Järnvägsutredning från 2007. Rekommenderad läsning:  Idéstudie från 2001 och Järnvägsutredning från 2007.
Rad 11: Rad 17:
 ===== Göteborgs-Posten ===== ===== Göteborgs-Posten =====
 Christer Lövkvist, som fram till sin pensionering arbetade på GP, gjorde en granskning av Västlänken. Christer Lövkvist, som fram till sin pensionering arbetade på GP, gjorde en granskning av Västlänken.
-Den finns här i sin helhet http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1050434-arkiv-gp-s-christer-lovkvists-granskning-av-vastlanken+Den finns här i sin helhet [[http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/arkiv-gp-s-christer-l%C3%B6vkvists-granskning-av-v%C3%A4stl%C3%A4nken-1.640766|gp.se]]
  
 ===== Göteborgs Stad ===== ===== Göteborgs Stad =====
  
 +[[http://cityplanneronline.com/cityplanner/project/webgl/index.do?uid=66lUDyj9|3D-modell av Västlänken i Cityplanner]]
 ===== Järnvägsfrämjandet ===== ===== Järnvägsfrämjandet =====
 Västlänken, en betraktelse: Västlänken, en betraktelse:
Rad 22: Rad 28:
 Västlänken och Alternativen, seminarium Feb 2014: Västlänken och Alternativen, seminarium Feb 2014:
 http://www.jarnvagsframjandet.se/pdf/vastlank_sem10.pdf http://www.jarnvagsframjandet.se/pdf/vastlank_sem10.pdf
 +
 +
 +===== Stoppa Västlänken =====
 +Vår "systersajt" som hanteras av frilansjournalisten Urban Jansson [[http://www.stoppavastlanken.se]]
 +
 +===== The METRO project 2009 – 2012 =====
 +
 +[[http://www.metroproject.se/|En säkerhetsstudie om brand i järnvägstunnlar]]
  
 ===== Yimby ===== ===== Yimby =====
Rad 28: Rad 42:
  
 Västlänkens (för)historia: Västlänkens (för)historia:
-http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/e4563853-58ed-11e3-ae0f-bc305bdeeac3.pdf+http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/588c8a1f-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
  
 Västlänken och Alternativen del II: Västlänken och Alternativen del II:
Rad 38: Rad 52:
 Göteborg Östra, en studie av ett alternativt koncept med Pendelstation i Olskroken: Göteborg Östra, en studie av ett alternativt koncept med Pendelstation i Olskroken:
 http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/2ae72e66-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf http://uf.yimby.se/se/92ce41cf-5e29-42e4-ae9e-397fd90088c4/2272/2ae72e66-217e-11e4-9714-bc305bdeeac3.pdf
- 
laenkar.1415876085.txt.gz · Senast uppdaterad: 2014/11/13 11:54 av admin