Användarverktyg

Webbverktyg


vad_kostar_vastlanken

Vad kostar Västlänken?

Bilden är ett försök att genom en tydlig illustration få grepp om hur mycket 20 miljarder egentligen är ur ett infrastrukturperspektiv.

Hur togs siffrorna fram?

Alla siffror har plockats fram genom offentliga källor funna på Wikipedia.se. Därefter har de uppdaterats till att motsvara dagens penningvärde med hjälp av Statistiska Centralbyråns prisomräknare.

Grafen skapades med det utmärkta onlineverktyget onlinecharttool.com och bilderna lades till med hjälp av gratisritprogrammet Inkscape.

Kritik mot bilden - "äpplen och päron"

En kritik mot bilden har varit att den jämför ”äpplen och päron”; att det helt enkelt är en annan sak att bygga en vägbro eller -tunnel, och en pendeltågstunnel, som ju Västlänken är tänkt att bli.

Det argumentet är märkligt på så sätt att det i själva verket är ett argument mot Västlänken och inte för – varför bygga dyrt om man är väl medveten om billigare alternativ?

Får jag använda bilden?

Jag har medvetet släppt all copyright på bilden - den ligger, som ses i nedre högra hörnet - härmed i Public Domain d.v.s. är att betrakta som allmän egendom.

Sprid, använd på blogg eller varför inte i en tidning? Fritt fram.

/Olof Bjarnason

Källor

vad_kostar_vastlanken.txt · Senast uppdaterad: 2014/12/19 22:17 av olofb