Användarverktyg

Webbverktyg


vaestlaenken_ekonomi

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
vaestlaenken_ekonomi [2015/02/12 10:09]
admin skapad
vaestlaenken_ekonomi [2015/08/12 10:49] (aktuell)
admin [Material från Trafikverket]
Rad 2: Rad 2:
  
 ===== Västlänken under luppen - Så räknar Trafikverket ===== ===== Västlänken under luppen - Så räknar Trafikverket =====
-"20 miljarder i 2009 års penningvärde"​. Har ni hört det förut? Nu har f.d. trafikdirektören i Göteborg, Claes Westberg, analyserat Trafikverkets kassaflödesanalys för Västsvenska Paketet+"20 miljarder i 2009 års penningvärde"​. Har ni hört det förut? Nu har f.d. trafikdirektören i Göteborg, Claes Westberg, analyserat Trafikverkets kassaflödesanalys för Västsvenska Paketet. (Publicerat på hemsidan 2015-02-12)
  
-Claes Westbergs text finns här: +Claes Westbergs text finns här: {{:​dokument:​claes_westberg_-_vaestlaenken_under_luppen.pdf|}}
  
-Och Trafikverkets dokument finns här: +Och Trafikverkets dokument finns här: {{:​dokument:​kassafloedesanalys_vaestsvenska_paketet_i_goeteborg_20150120.pdf|}} 
 + 
 +[[http://​www.gp.se/​nyheter/​debatt/​1.2628470-vastsvenska-paketet-beraknas-kosta-60-miljarder|En debattartikel i samma ämne]] från GP 13/2-2015 
 + 
 +{{tag>​trafikverket ekonomi}} 
 +===== Material från Trafikverket ===== 
 +Här finns Kostnadsbedömning Västlänken december 2014 {{:​dokument:​kostnadsbedomning_vastlanken_december_2014.pdf|}} 
 + 
 +{{tag>​trafikverket ekonomi}}
vaestlaenken_ekonomi.1423732174.txt.gz · Senast uppdaterad: 2015/02/12 10:09 av admin