Användarverktyg

Webbverktyg


illustrationskartor

Illustrationskartor m.m.

Börja med att titta på översiktskartan. Där finns nummer på de olika delsträckorna. Det numret överensstämmer med siffra i fetstil i ritningsnumret.

Alla ritningar finns under Dokument på Trafikverkets sidor om Västlänken

Översiktskarta

Översiktskarta med numrerade sektioner oversiktskarta_km_455_760_005_670.pdf

Delkartor

JPSH2-01-114-00_001 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 455+760 - 456+000 illustration_km_455_760_456_000.pdf

JPSH2-01-114-00_002 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 456+000 - 456+500 illustration_km_456_000_456_500.pdf

JPSH2-01-114-00_003 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 456+500 - 457+000 illustration_km_456_500_457_000.pdf

JPSH2-01-114-00_004 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 457+000 - 457+500 illustration_km_457_000_457_500.pdf

JPSH2-01-114-00_005 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 457+500 - 458+000 illustration_km_457_500_458_000.pdf

JPSH2-01-114-00_006 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 458+000 - 458+500 illustration_km_458_000_458_500.pdf

JPSH2-01-114-00_007 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 458+500 - 459+000 illustration_km_458_500_459_000.pdf

JPSH2-01-114-00_008 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 459+000 - 459+500 illustration_km_459_000_459_500.pdf

JPSH2-01-114-00_009 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 459+500 - 460+000 illustration_km_459_500_460_000.pdf

JPSH2-01-114-00_010 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 460+000 - 460+500 illustration_km_460_000_460_500.pdf

JPSH2-01-114-00_011 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 460+500 - 461+000 illustration_km_460_500_461_000.pdf

JPSH2-01-114-00_012 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 461+000 - 461+500 illustration_km_461_000_461_500.pdf

JPSH2-01-114-00_013 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 461+500 - 462+000 illustration_km_461_500_462_000.pdf

JPSH2-01-114-00_014 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 462+000 - 462+500 illustration_km_462_000_462_500.pdf

JPSH2-01-114-00_015 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 462+500 - 462+900 illustration_km_462_500_462_900.pdf

JPSH2-01-114-00_016 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 462+900 - 005+200 illustration_km_462_900_005_200.pdf

JPSH2-01-114-00_017 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 005+200 - 005+670 oversiktskarta_km_455_760_005_670.pdf

JPSH2-01-114-00_B09 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 0+000 - 0+400 illustration_km_0_000_0_400.pdf

JPSH2-01-114-00_C09 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 0+400 - 0+900 illustration_km_0_400_0_900.pdf

JPSH2-01-114-00_B11 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 460+750 - 461+250 illustration_km_460_750_461_250.pdf

JPSH2-01-114-00_B14 Illustrationskarta, 1:1000, Göteborg, E6 Öster – Almedal, KM 0+000 - 0+200 illustration_km_0_000_0_200.pdf

Övriga relaterade dokument

Översiktsprofil för hela sträckan oversiktsprofil_spar_22.pdf

Förenklad översiktsprofil

illustrationskartor.txt · Senast uppdaterad: 2015/02/16 18:18 av admin