Användarverktyg

Webbverktyg


offentliga_dokument

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
Senaste version.Slutar med
offentliga_dokument [2015/06/30 13:04] – [Material från Göteborgs Stad] adminoffentliga_dokument [2017/09/29 13:14] – [Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet] admin
Rad 10: Rad 10:
 Avtal om genomförande av Block 2  Avtal om genomförande av Block 2 
 {{:dokument:genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf|}} {{:dokument:genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf|}}
 +
 +Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet
 +{{ :dokument:0020_paraplyavtal_foer_genomfoerande_av_vaestsvenska_paketet.pdf |}}
 +
 +{{tag>avtal ekonomi}}
  
 ===== Material från Göteborgs Stad ===== ===== Material från Göteborgs Stad =====
Rad 38: Rad 43:
  
 ===== Material från Västra Götalandsregionen ===== ===== Material från Västra Götalandsregionen =====
 +
 +Transportstrategi för Göteborgsregionen med omland eller "Så ska vi ha´t" - December 1999 {{:dokument:transportstrategi_sa_ska_vi_ha_t_199912.pdf|}}
 +
 Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{:dokument:riksintressen_goeteborg.pdf|}} Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{:dokument:riksintressen_goeteborg.pdf|}}
  
Rad 45: Rad 53:
 ===== Material från Trafikverket/Banverket ===== ===== Material från Trafikverket/Banverket =====
 I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/|Här finns Trafikverkets egen sida för dokument]].  I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/|Här finns Trafikverkets egen sida för dokument]]. 
 +
 +Attitydundersökning 2015 "Nio av tio känner till Västlänken"
 +En av punkterna i sammanfattningen kommer att bli klassisk: "De negativa är de mest pålästa"
 +{{:dokument:rapport-trafikverket-vastlanken-2015---ny.pdf|}}
  
 Ytor med tillfällig nyttjanderätt Ytor med tillfällig nyttjanderätt
Rad 62: Rad 74:
  
 Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{:dokument:oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf|}} Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{:dokument:oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf|}}
 +
 +{{tag>trafikverket}}
 ==== Järnvägsutredningen 2006 ==== ==== Järnvägsutredningen 2006 ====
  
offentliga_dokument.txt · Senast uppdaterad: 2017/09/29 13:16 av admin