Användarverktyg

Webbverktyg


offentliga_dokument

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Börjar medFöregående version.
Nästa version.
Föregående version.
offentliga_dokument [2015/08/12 10:50] – [Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet] adminoffentliga_dokument [2017/09/29 13:16] (aktuell) – [Material från Trafikverket/Banverket] admin
Rad 10: Rad 10:
 Avtal om genomförande av Block 2  Avtal om genomförande av Block 2 
 {{:dokument:genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf|}} {{:dokument:genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf|}}
 +
 +Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet
 +{{ :dokument:0020_paraplyavtal_foer_genomfoerande_av_vaestsvenska_paketet.pdf |}}
  
 {{tag>avtal ekonomi}} {{tag>avtal ekonomi}}
Rad 40: Rad 43:
  
 ===== Material från Västra Götalandsregionen ===== ===== Material från Västra Götalandsregionen =====
 +
 +Transportstrategi för Göteborgsregionen med omland eller "Så ska vi ha´t" - December 1999 {{:dokument:transportstrategi_sa_ska_vi_ha_t_199912.pdf|}}
 +
 Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{:dokument:riksintressen_goeteborg.pdf|}} Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{:dokument:riksintressen_goeteborg.pdf|}}
  
Rad 47: Rad 53:
 ===== Material från Trafikverket/Banverket ===== ===== Material från Trafikverket/Banverket =====
 I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/|Här finns Trafikverkets egen sida för dokument]].  I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken---smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/|Här finns Trafikverkets egen sida för dokument]]. 
 +
 +Attitydundersökning 2015 "Nio av tio känner till Västlänken"
 +En av punkterna i sammanfattningen kommer att bli klassisk: "De negativa är de mest pålästa"
 +{{:dokument:rapport-trafikverket-vastlanken-2015---ny.pdf|}}
  
 Ytor med tillfällig nyttjanderätt Ytor med tillfällig nyttjanderätt
Rad 64: Rad 74:
  
 Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{:dokument:oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf|}} Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{:dokument:oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf|}}
 +
 +Samlad effektbedömning Västlanken med planskildhet i Olskroken
 +{{ :dokument:samlad_effektbedomning_vastlanken_med_planskildhet_i_olskroken.pdf |}}
  
 {{tag>trafikverket}} {{tag>trafikverket}}
offentliga_dokument.txt · Senast uppdaterad: 2017/09/29 13:16 av admin