Användarverktyg

Webbverktyg


offentliga_dokument

Detta är en gammal version av dokumentet!


Offentliga dokument

Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet

Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige medfinanseringsavtalet_2010-04-01.pdf

Avtal om genomförande av Block 1, med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_1.pdf

Avtal om genomförande av Block 2 genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf

Material från Göteborgs Stad

Enkät om Västlänken vår-försommar 2015 enkaet-om-vaestlaenken-analysrapport.pdf

Det historiska ”trädavtalet” från 1807 som förekommit i en debattartikel i GP 6/9-14 raseringskontraktet_1807.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning 05_miljokonsekvensbeskrivning.pdf

300 hus berörs av Västlänken

Fastigheter och intrång - Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal fastigheter_och_intrang.pdf

Stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontoret

Förfrågan till parterna i ”Avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige-Västsvenska paketet” foerfragan_till_parterna_i_vaestsvenska_paketet.pdf

Trafikkontoret

Offert och beställning av PR-kampanj Västlänken tk_vl_best_off.pdf

Trafikstrategi för Göteborg - Underlagsrapport / Hur många reser i Göteborg 2035? underlagsrapport_hur_manga_reser_2035_dec13.pdf

Material från Västra Götalandsregionen

Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. riksintressen_goeteborg.pdf

Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland - PM 6 Infrastrukturåtgärder 121227_underlagsrapport_pm6_infrastruktur.pdf

Material från Trafikverket/Banverket

I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. Här finns Trafikverkets egen sida för dokument.

Ytor med tillfällig nyttjanderätt Här finns en lista med alla de ytor som kommer att tas i anspråk under bygget av Västlänken. tillfallig_nyttjanderatt.pdf Själva kartorna finns på Trafikverkets sida om Västlänken

Rapport: Tågtrafik i Basprognos 2030 beskrivning av trafikering tagtrafikering_2030_20140401.pdf

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - Västlänken och Olskroken planskildhet - Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Västra Götalands län - Samrådshandling April 2015 samradshandling-ansokan_tillstand_miljobalken_vastlanken_olskroken_150414_webb.pdf

Upphandlingsstrategi för Västlänken procurement_strategy_contract_works_west_link_141114.pdf

Västlänken Projektaktuellt december 2014 trvvldec2014.pdf

Järnvägsplan för Västlänken publicerad 2014-12-10 - Då denna innehåller så många dokument så är det osäkert om de kommer att läggas upp här på wikin.

Banverkets förstudie: ”Västlänken – en tågtunnel under Göteborg” banverkets_foerstudie_om_vaestlaenken.pdf

Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf

trafikverket

Järnvägsutredningen 2006

Diverse handlingar från andra projekt

Upphandling av Lisebergs Station handlingar_ang_lisebergs_station.pdf

offentliga_dokument.1439369350.txt.gz · Senast uppdaterad: 2015/08/12 10:49 av admin