Användarverktyg

Webbverktyg


vaestlaenken

Västlänken

Västlänken är en planerad 8 km lång järnväg, varav 6 km i en tunnel med tre underjordiska stationer i centrala Göteborg. Syftet med Västlänken är att förenkla kommunikationerna inom Västra Götalandsregionen eftersom järnvägen kommer trafikeras av pendeltåg och några regionaltåg. Däremot kommer samtliga fjärrtåg och resterande regionaltåg fortsätta stanna vid nuvarande perronger i ytläge vid Göteborgs centralstation.

Västlänken planeras gå längs Södra älvstranden och innebär att den nya underjordiska stationen vid Göteborg Central byggs i norra delen av bangården. Stationer kommer också att finnas vid Haga och Korsvägen. Den blir juridiskt sett inte en tunnelbana, eftersom den är avsedd för tåg på det vanliga järnvägsnätet och kommer att trafikeras främst av Göteborgs pendeltåg.

vaestlaenken.txt · Senast uppdaterad: 2014/11/20 11:39 av admin