Användarverktyg

Webbverktyg


debattartiklar

Innehållsförteckning

Debattartiklar i Göteborgs-Posten

Nedanstående listas debattartiklar som har publicerats i GP. Det gör inte gällande att det är samtliga utan det kan finnas luckor. Här finns både de som är för Västlänken och de som är mot. Därtill finns ett fåtal som på ett eller annat sätt berör Västlänken, som exempelvis trängselskatt och allmänt om kollektivtrafik i Västsverige. Dock är de ett urval.

Detta är ett levande dokument. Det innebär att alla kan gå in och lägga in fler debattartiklar som antingen publiceras senare än den här listad senast alternativ ifall debattartikeln saknas. Observera då att följa den struktur som nedan finns, med publiceringsdatum (ursprungsdatum), skribent, debattartikelns rubrik samt länk till debattartikeln.

Vissa debattartiklar är svar på tidigare publicerade. Ifall det framkommer tydligt klumpas de ihop enligt principen Huvuddebattartikel, Motreplik och Slutreplik.

Övriga artiklar och debattartiklar publicerade i andra tidningar kommer får motsvarande listor och ska hänvisas dit.

/Mats

Här finns en länk till en Googlesökning på alla artiklar på GP Debatt med sökordet "Västlänken"

Västsvenska paketet en bra affär för Göteborg

GP Debatt 22 januari 2015

Anders Högström, liberal debattör, tidigare ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande för FP i Lilla Edet

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2608712-vastsvenska-paketet-en-bra-affar-for-goteborg

Västlänkens nyttor är större, replik

GP Debatt 22 januari 2015

Lena Malm (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Johan Nyhus (S), kommunalråd Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2607736-vastlankens-nyttor-ar-storre

Stadsplanering kräver kunniga politiker

GP Debatt 21 januari 2015

Jöran Bellman, tidigare planarkitekt. Claes Caldenby, professor emeritus Chalmers arkitektur. Gunnar Larsson, tidigare ordförande byggnadsnämnden Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2606713-stadsplanering-kraver-kunniga-politiker

Hög tid att slå hål på varbölden Västlänken

GP Debatt 20 januari 2015

Thomas Sahlmén, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2606636-hog-tid-att-sla-hal-pa-varbolden-vastlanken

Västlänkens trafiknytta kan ifrågasättas

GP Debatt 14 januari 2015

Lennart Duell (FP), vice ordförande, Göteborgs Spårvägar AB

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2600422-vastlankens-trafiknytta-kan-ifragasattas

Miljöpartiet är fast i miljöskadliga projekt

GP Debatt 14 januari 2015

Martin Wannholt, kommunalråd Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2601144-debatt-miljopartiet-ar-fast-i-miljoskadliga-projekt

Göteborg kan bli klimatförebild

GP Debatt 8 januari 2015

Alvar Palm (MP), Karin Pleijel (MP) och Klas Eriksson (MP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2594679-debatt-goteborg-kan-bli-klimatforebild

Påtaglig skada på riksintresset undviks

GP Debatt 23 december 2014

Bo Lindgren, Trafikverket, ansvarig för samråd och tillstånd i Västlänken

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2582450-pataglig-skada-pa-riksintresset-undviks

Vi strävar efter att bli ett klimatsmart exempel

GP Debatt 19 december 2014

Marina Johansson (S), Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2579934-vi-stravar-efter-att-bli-ett-klimatsmart-exempel

Västsvenska paketet viktigt för alla kommuner

GP Debatt 13 december 2014

Ett antal politiker från kranskommunerna

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2573439-vastsvenska-paketet-viktigt-for-alla-kommuner

Ge oss något att vara stolta över i Göteborg

Debatt en om Västlänken missar de stora frågorna

GP Debatt 22 november 2014

Stig Montin, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet och Nazem Tahvilzadeh, doktor i offentlig förvaltning, KTH

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2553898-debatten-om-vastlanken-missar-de-stora-fragorna

Vässa det Västsvenska paketet

GP Debatt 20 november 2014

Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, GR - Claes Westberg, fd trafikdirektör i Göteborg - Kurt G Larsson, processledare - Bengt Bohlin, civilingenjör, Manne Österberg, fri debattör - Christer Wannheden, adjungerad professor emeritus - Göran Värmby, fd miljöchef i Göteborg - Björn Stahre, projektutvecklare

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2552724-vassa-det-vastsvenska-paketet

Folket röstade inte nej till Västlänken

GP Debatt 3 november 2014

Bo Anderssen (FP), ledamot i kommunfullmäktige

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2536878-folket-rostade-inte-nej-till-vastlanken

Omröstningen om trängselskatt var fel utförd

GP Debatt 30 oktober 2014

Bo Anderssen (FP), ledamot i kommunfullmäktige

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2532142-omrostningen-om-trangselskatt-var-fel-utford

Så skapar vi snabbt verklig regionförstoring

GP Debatt 27 oktober 2014

Rutger Fridholm (MP), ledamot av kommunstyrelsen i Lerum & Elisabeth Sandén (MP), ledamot av miljö- och byggnadsnämnden i Lerum

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2527848-sa-skapar-vi-snabbt-verklig-regionforstoring

Västlänken är även ett stadsbyggnadsprojekt

GP Debatt 18 oktober 2014

Carl Bellinder, civilingenjör, bygg- och fastighets-ekonom (admins notering: Anställd av Trafikverket)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2520825-vastlanken-ar-aven-ett-stadsbyggnadsprojekt

Fastighetsägare har skäl att vara oroade

GP Debatt 8 oktober 2014

Wilhelm Delfs, ingenjör och grundläggningskonsult

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2511804-fastighetsagare-har-skal-att-vara-oroade

Kraftigare regionförstoring om Västlänken slopas

GP Debatt 6 oktober 2014

Åke Nilsson, fd vd ASEA Traction AB, fd vice vd ABB Transportation Systems GmbH i Mannheim - Sven Jernberg, infrastrukturexpert, fd vd Inlandsbanan AB - Hans Albin Larsson, historiker, professor vid Högskolan i Jönköping - Sven-Olof Nehrer, fd vd TGOJ Trafik AB, fd ordförande Branschföreningen Tågoperatörerna - Jan Du Rietz, författare till ”trafikpolitik” i NE och boken ”Den totala urspårningen, en studie i tågnedläggningar och demokrati” - Lars Pålsson Syll, nationalekonom, professor vid Malmö Högskola

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2509743-kraftigare-regionforstoring-om-vastlanken-slopas

Stora sättningsskador riskeras i spåren av Västlänken

GP Debatt 28 september 2014

Wilhelm Delfs, ingenjör och grundläggningskonsult

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2501039-stora-sattningsskador-riskeras-i-sparen-av-vastlanken

Det är enkelt att öppna Västsvenska paketet

Förtroendet för politiken kan skadas ytterligare

GP Debatt 16 september 2014

Johan Martinsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2490725-fortroendet-for-politiken-kan-skadas-ytterligare

Västlänken skadar Skansen Lejonet och Länsresidenset

GP Debatt 13 september 2014

Götiska Förbundet, Commendörsgillet Elfsborg, Emerentialogen, Gustaf II Adolfslogen, Carl XVI Gustafslogen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2487888-vastlanken-skadar-skansen-lejonet-och-lansresidenset

Regionen måste utvecklas – nu

GP Debatt 7 september 2014

Västsvenska Handelskammaren

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2481146-regionen-maste-utvecklas-nu

Hur är det med faktakollen, Johan Trouvé och C:o?, Motreplik

Beklagligt att Vägvalet väljer att missa poängen, Slutreplik

Västlänken avgörande för framtidens kollektivtrafik

”Juridisk bindande avtal stoppar Västlänken”

GP Debatt 6 september

Stoppa Västlänken NU!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2479560-juridiskt-bindande-avtal-stoppar-vastlanken

Juristens svar publicerat på Göteborgs stads hemsida:

http://tinyurl.com/lvmh4j8

Grova fel i kalkylen av Västlänken

GP Debatt 1 september 2014

Ingvar Bogdanoff, bergsingenjör och Stefan Jonvall, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2474394-grova-fel-i-kalkylen-av-vastlanken

Vi bygger Västlänken för framtidens Göteborg

GP Debatt 31 augusti 2014

Ylva Löf, Göteborgs stad VSP; Martin Öbo, fastighetsdirektör; Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör; Stefan Eglinger, trafikdirektör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2474391-vi-bygger-vastlanken-for-framtidens-goteborg

Sorglig svartmålning av Västlänken

GP Debatt 27 augusti 2014

Eric Öbo, reporter Ny Tid

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2471873-sorglig-svartmalning-av-vastlanken

Naiva politiker bakom Västlänken

GP Debatt 25 augusti 2014

Christer Lövqvist, tidigare reporter GP

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2466839-naiva-politiker-bakom-vastlanken

Martin Wannholt (M): Därför säger jag nej till Västlänken

GP Debatt 20 augusti 2014

Martin Wannholt, kommunalråd ansvarig trafikfrågor

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2464121-martin-wannholt-m-darfor-sager-jag-nej-till-vastlanken

Påståendet utan grund om kostnaden för Västlänken

Är Västlänken praktiskt taget gratis?, Motreplik

Västlänken blandas samman med andra uppdrag, Slutreplik

Utred skilda körbanor

GP Debatt 23 juli 2014

Kjell Björkqvist (FP) och Birgitta Ling-Fransson (FP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2436357-utred-skilda-korbanor

Gårdalänken är en lösning för höghastighetståg

GP Debatt 18 juli 2014

Gunnar Anjou, arkitekt; Hans Janzon, ME Geological Engineering, Niels Sylwan, civilingenjör, Torsten Friberg, ingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2432439-gardalanken-en-losning-for-hoghastighetstag

Det sista vi behöver är att låna till snabba tåg

”Satsa på spårvagnar i stället för Västlänken”

Dags att välja 50 000 nya bostäder nu eller Västlänken

Ta alternativen på allvar

GP Debatt 28 juni 2014

Ingvar Bogdanoff, bergingenjör och Stefan Jonvall, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2413825-ta-alternativen-pa-allvar

Politiker slätar över och vilseleder

Det går inte att flytta stadskärnan

GP Debatt 10 juni 2014 Kia Andreasson (MP), Johan Nyhus (S), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2397324-det-gar-inte-att-flytta-stadskarnan

Västlänken förstör vårt gröna Göteborg

De flesta träden bevaras, Motreplik

15 juni 2014

Marina Johansson (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2400827-de-flesta-traden-bevaras

Göteborgs stad mörkar kostnaderna

Så kan Göteborg bli navet för höghastighetståg

GP Debatt 6 maj 2014

Gårdagruppen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2362262-sa-kan-goteborg-bli-navet-for-hoghastighetstag

GP Debatt 20 april 2014 Vägvalet Det ena transportslaget utesluter inte det andra http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2345147-det-ena-transportslaget-utesluter-inte-det-andra

Så punkterar Vägvalet sin egen trovärdighet

Västlänken ger oss ett attraktivt Göteborg

GP Debatt 5 mars 2014

Elisabeth Undén (MP) och Henrik Munck (MP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2300855-vastlanken-ger-oss-ett-attraktivt-goteborg

”Västlänken behövs mer än någonsin”

GP Debatt 4 mars 2014 Leif Blomqvist (S), regionråd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2299769--vastlanken-behovs-mer-an-nagonsin-

Leif Blomqvist (S) saknar argument för Västlänken, Motreplik

Ullevilänken har inte en chans, Slutreplik

En stoppad Västlänk äventyrar Göteborgs framtid

Nej till trängselskatt kan ge bättre infrastruktur

GP Debatt 26 februari 2014

Lennart Wassenius (C), ledamot Göteborgregionen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2292339-nej-till-trangselskatt-kan-ge-battre-infrastruktur

Centern står bakom Västsvenska paketet, Motreplik

Tvåplanssäcken ger effektiv regionförstoring

Västlänken viktig för hela regionen

GP Debatt 25 februari 2014

Ulrika Frick (MP) och Johan Nyhus (S)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2291267-vastlanken-viktig-for-hela-regionen

Säg nej till trängselskatten – få bort Västlänken, Motreplik

Ja till tunnelbana i Göteborg

Ullevi bättre än MP:s vidlyftiga drömmar, Motreplik

24 februari 2014

Sten Jonson, samhällsplanerare/arkitekt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2288620-ullevilanken-battre-an-mp-s-vidlyftiga-drommar

Västlänken missar möjligheter som Gårda C ger

GP Debatt 21 januari 2014

Mats Lundqvist, biträdande professor i entreprenörskap Chalmers

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2250873-vastlanken-missar-mojligheter-som-garda-c-ger

Snabbare kollektivtrafik med Gårdalänken

Gårdalänken en utopi

GP Debatt 9 januari 2014

Ja till trängselskatt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2238152-gardalanken-ar-en-utopi

Nya förutsättningar kräver utredning av Gårdalänken

Västlänken onödigt komplicerad och dyr

GP Debatt 22 december 2013

Åke Forsström, professor emeritus kulturgeografi

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2217513-vastlanken-ar-onodigt-komplicerad-och-dyr

Gårdalänken ger inga tidsvinster

GP Debatt 22 december 2013 Johan Nyhus (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2217415-gardalanken-ger-inga-tidsvinster

Rimliga mål med fel lösning, Motreplik

Trafikverket propagerar

Västlänken är inte framtidssäkrad

GP Debatt 18 december 2013

Järnvägsfrämjandet

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2213561-vastlanken-ar-inte-framtidssaker

Samhällsnytta en otillräcklig måttstock

Gårdalänken sparar tid och pengar

Bygg Älvlänken – en bättre version av Västlänken

GP Debatt 28 oktober 2013

Hans Jörgensson, intresserad medborgare

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2156826-bygg-alvlanken-en-battre-version-av-vastlanken

Spårvagnen – den glömda länken i Göteborg

GP Debatt 22 september 2013

Einar Hansson, arkitekt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2053045-sparvagen-den-glomda-lanken-i-goteborg

Kraftigt ökad kapacitet med Västlänken

Västlänken lika medioker trots nya kalkyler

GP Debatt 7 september 2013

Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2006615-vastlanken-lika-medioker-trots-nya-kalkyler

Slopa Västlänken – lägg pengarna på bättre tågprojekt

Västlänken nödvändig för järnvägar

Västlänken begränsar regionens utveckling

GP Debatt 10 augusti 2013

Jan Du Rietz, trafikjournalist

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1895299-vastlanken-begransar-regionens-utveckling

Lyssna på kritiken av Västlänken

Bygg en billigare tågtunnel med mindre ingrepp

Höghastighetståg kräver ny Centralstation i Göteborg

Västsvenska paketet är grundligt utrett

GP Debatt 19 juni 2013

Leif Blomqvist (S), regionråd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1756992-vastsvenska-paketet-ar-grundligt-utrett

Bredda folkomröstningen

GP Debatt 10 juni 2013

Lennart Wassenius (C) och Marcus Claesson (FP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1722795-bredda-folkomrostningen

GP Debatt 5 juni 2013 Gudrun Linn, arkitekt Sätt Västlänken på sparlåga http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1711670-satt-vastlanken-pa-sparlaga

Omröstningen om trängselskatten för begränsad

Utred ett komplett resecentrum i Gårda

Tågresandet ökar allt snabbare

GP Debatt 23 maj 2013

Ulrika Frick (MP) och Leif Blomqvist (S)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1686229-tagresandet-okar-allt-snabbare

Nej-sägarnas sex myter om folkomröstningen

Vem ska resa med Västlänken?

GP Debatt 16 maj 2013

Peter Danielsson, miljöexpert

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1672180-vem-skall-resa-med-vastlanken-

Ett projekt som kan lyfta Sverige

GP Debatt 13 maj 2013

Annelie Hultén (S), Pia Kinhult (M, regionråd Skåne), Ilmar Reepalu (S, Malmö)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1663713-ett-projekt-som-kan-lyfta-sverige

Dags att planera för höghastighetståg genom Göteborg

Så blir Västlänken effektivare

GP Debatt 23 april 2013

Dan Setterberg, landskapsarkitekt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1591125-sa-blir-vastlanken-effektivare

Ersätt Västlänken med moderniserad spårväg

GP Debatt 22 april 2013

Joakim Rosdahl, civilekonom och fd suppleant spårvägsstyrelsen och trafiknämnden

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1575546-ersatt-vastlanken-med-moderniserad-sparvag

Stora luckor i planeringen av Västlänken

GP Debatt 22 april 2013

Dan Settergren, landskapsarkitekt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1581546-stora-luckor-i-planeringen-av-vastlanken

Öka satsningarna på kollektivtrafiken i Norra Bohuslän

GP Debatt 13 april 2013

Ann-Sofie Malm (M, Munkedal) och Peter Hemlin (M, Sotenäs)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1552915-oka-satsningen-pa-kollektivtrafik-i-norra-bohuslan

Avslöja hela notan för Västlänken

Göteborgs framtid stavas Östlänken och snabbspårvagn

Göteborg behöver stadsplanering – inte fler nödlösningar

Göteborg behöver tre tågstationer

GP Debatt 9 mars 2013

Leif Bernholdsson, arkitekt

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1381284-goteborg-behover-tre-tagstationer

Flytta Centralen till Gårda

GP Debatt 24 februari 2013

Gunnar Anjou, arkitekt Gårdagruppen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1325165-flytta-centralen-till-garda

Öka takten och satsa mer på järnvägen

Politiker och chefer måste göras ansvariga

GP Debatt 15 februari 2013

Göran Lindblad (M), fd riksdagsledamot

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1310827-politiker-och-chefer-maste-goras-ansvariga

Vi projekterar med 3D-modeller

Billigare projekt med ny teknik och tuffare krav

GP Debatt 2 november 2012

Merete Töndel, koncernchef Vianova, och Stefan Granberg, VD Vianova Sverige

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1115606-billigare-projekt-med-ny-teknik-och-tuffa-krav

Göteborg håller på att förstöras

Bilisterna har fått nog med försämringar

Bilen ska få plats – men alternativen ska få mer

GP Debatt 18 oktober 2012

Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1099220-bilen-ska-fa-plats-men-alternativen-ska-fa-mer

Storleken på projekten spelar roll för effekten

GP Debatt 17 oktober 2012

Gustaf Lorentz, Sydsvenska Industri och Handelskammare

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1097702-storleken-pa-projekten-spelar-roll-for-effekten

Bilismen är onormal och fientlig

GP Debatt 10 oktober 2012

Mikael Benson, professor pediatrik, Linköping

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1091210-bilismen-ar-onormal-och-fientlig

M: Dags att lyssna till kritiken mot Västlänken

GP Debatt 8 oktober 2012

Moderaterna, Västsvenska riksdagsledamöter

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1086650-m-dags-att-lyssna-pa-kritiken-mot-vastlanken

Göteborgarna förtjänar bättre beslut

Alla blir förlorare på Vägvalets lösningar

GP Debatt 22 september 2012

Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1072274-alla-blir-forlorare-med-vagvalets-losningar

Avgörande för jobben göra E20 till fyrfältsväg

GP Debatt 18 september 2012

Robert Larsson, LRF; Annika Persson, Sveriges Åkeriföretag; Maria Derner, Företagarna

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1068459-avgorande-for-jobben-gora-e20-till-fyrfaltsvag

Ge Västtrafik resurser för en modern trafik

GP Debatt 17 september 2012

Kristina Jonäng (C), Västra Götaland

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1067491-ge-vasttrafik-resurser-for-en-modern-trafik

GP Debatt 17 september 2012 Leif Blomqvist (S), Västra Götaland Vi bygger för framtiden! http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1067575-vi-bygger-for-framtiden-

Så kan Västsvenska paketet omförhandlas

Mygg, kameler och miljardprojekt

GP Debatt 17 september 2012

Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1065801-mygg-kameler-och-miljardprojekt

Visst finns alternativ till Västlänken

GP Debatt 15 september 2012

Mikael Bigert, ingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1065763-visst-finns-alternativ-till-vastlanken

GP Debatt 13 september 2012 Bengt Hansves Svaga argument för Västlänken http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1064422-svaga-argument-for-vastlanken

Bättre konkurrenskraft kräver stora insatser

GP Debatt 13 september 2012

Bo Aronsson, Centrala Älvstaden

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1063178-battre-konkurrenskraft-kraver-stora-insatser

Miljömål kräver effektivare transporter

GP Debatt 10 september 2012

Martin Ragnar, VD Svenskt Gastekniskt Center

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1060976-miljomalen-kraver-effektivare-transporter

Dags att byta spår till moderna magnettåg

GP Debatt 9 september 2012

Carl-Åke Utterström, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1058843-dags-att-byta-spar-till-moderna-magnettag

Vi står eniga bakom Västsvenska paketet

GP Debatt 8 september 2012

Leif Blomqvist (S), Västra Götaland; Birgitta Losman (MP), Västra Götaland; Gösta Bergenheim (M), Halland

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1058799-vi-star-eniga-bakom-vastsvenska-paketet

Släpp prestigen och stoppa Västlänken

GP Debatt 6 september 2012

Ralejs Tepfors, biträdande professor emeritus Chalmers

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1056095-slapp-prestigen-och-stoppa-vastlanken

”Nu finns chansen att skapa politikerrespekt”

GP Debatt 6 september 2012 Bengt Eriksson, göteborgare

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1056121--nu-finns-chansen-att-skapa-politikerrespekt-

Att stå för det man tror på ger respekt, Motreplik

Systemfel att satsa på olönsam infrastruktur

GP Debatt 5 september 2012

Jan-Eric Nilsson, professor transportekonomi Statens väg- och trafikforskningsinstitut VTI

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1054952-systemfel-att-satsa-pa-olonsam-infrastruktur

Trovärdig plan saknas för Göteborgs tillväxt

Nu ökar vi kapaciteten Göteborg-Borås

GP Debatt 29 augusti 2012

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1048849-nu-okar-vi-kapaciteten-goteborg-boras

Effektivare tågtrafik med Hisingslänken

Hisingslänken är inget alternativ, Motreplik

27 augusti 2012

Annelie Hultén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1045040-hisingslanken-ar-inget-alternativ

Hisingslänken smidigare och ger fler lösningar, Slutreplik

Bygg höghastighetsbana till Herrljunga

GP Debatt 16 augusti 2012 Erik Nilstad, Jeanette Gustafsson, Claes-Henrik Martinsson, Företagarna Borås & Mariestad

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1036219-bygg-hoghastighets-bana-till-herrljunga

Göteborg behöver trängselskatter

Vem behöver ”Gröna bilister”?, Motreplik

Bygg vidare på Västsvenska paketet

GP Debatt 28 augusti 2012

Kristina Jonäng (C), regionråd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.957159-bygg-vidare-pa-vastsvenska-paketet

Redovisa Västlänkens verkliga kostnad

GP Debatt 9 maj 2012

Kurt G. Larsson, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.937738-redovisa-vastlankens-verkliga-kostnad

Västlänken blockerar effektivare lösningar

Ta upp höghastighetsbanorna ur malpåsen

GP Debatt 30 april 2012

Hans Cedermark, Christer Wannheden, Bengt Åkesson; civilingenjörer

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.928981-ta-upp-hoghastighets-banorna-ur-malpasen

Västlänkens verkliga kostnader förskräcker

Prioritera utbyggnad av Västra stambanan

GP Debatt 28 mars 2012

Leif Walterum (S), kommunalråd Skövde

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.901245-prioritera-utbyggnad-av-vastra-stambanan

Göteborgs infrastruktur hindrar nyinvesteringar

GP Debatt 5 mars 2012

Klas Wåhlberg, VD, och Annika Johansson-Rosengren, HR, Bombardier Sverige

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.879553-goteborgs-infrastruktur-hindrar-nyinvesteringar

Västlänken-alternativ måste gå att genomföra

GP Debatt 23 januari 2012

Daniel Bergkvist, student LTH

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.835567-vastlanken-alternativ-maste-ga-att-genomfora

Vänd på alla stenarna i projekt Västlänken

GP Debatt 23 januari 2012

Mikael Bigert, ingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.833541-vand-pa-alla-stenar-i-projekt-vastlanken-

13 miljarder för station i Haga orimligt

GP Debatt 19 januari 2012

Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg; Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen, Kurt Larsson, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.832257-13-miljarder-for-station-i-haga-ar-orimligt

Skapa en attraktiv spårbilbana runt stan

GP Debatt 19 januari 2012

Per Gyllenspetz, bil- och båtdesigner

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.832252-skapa-en-attraktiv-sparbilbana-runt-stan

Tänk om, Göteborg – tänk tunnelbana

GP Debatt 17 januari 2012

Jan-Ove Nilsson, projektledare Byggrutin AB

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.829295-tank-om-goteborg-tank-tunnelbana

Tänk i nya banor om järnvägen

GP Debatt 8 januari 2012

Företagarna i Sjuhärad

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.817429-tank-i-nya-banor-om-jarnvagen

Västlänken ger 20 miljarder i förlust

GP Debatt 30 december 2011

Peter Danielsson, miljöexpert

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.811275-vastlanken-ger-20-miljarder-i-forlust

Det finns argument för olönsamma projekt, Motreplik

Staten boven bakom ineffektiv infrastruktur

GP Debatt 29 december 2011 Björn Hasselgren, doktorand KTH

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.811035-staten-boven-bakom-ineffektiv-infrastruktur

Lyssna på kritiken av Västlänken

Västlänken ger betydligt mer nytta

Satsa på rätt Västlänk i stället, Motreplik

29 december 2011

Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.811051-satsa-pa-ratt-vastlank-i-stallet

Inga skattepengar till olönsamma projekt

GP Debatt 20 december 2011

Claes Norgren, riksrevisor

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.804136-inga-skattepengar-till-olonsamma-projekt

Göteborg behöver en tunnelbana

GP Debatt 11 december 2011

Lars Nordström, professor emeritus kulturgeografi

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.795777-goteborg-behover-en-tunnelbana

GP Debatt 26 december 2011 Einar Hansson, arkitekt och Stefan Bydén, miljövetare Sy ihop en hållbar kollektivtrafik för alla! http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.784012-sy-ihop-en-hallbar-kollektivtrafik-for-alla-

Politisk oenighet om Västlänken

Sluta älta beslutet om Västlänken!, Motreplik

Slösa inte bort 13 miljarder av prestige, Motreplik

Järnvägstunnel till varje pris. Slutreplik

27 november 2011 Claes Westberg, fd trafikdirektör, Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen, Kurt G. Larsson, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.784002-jarnvagstunnel-till-varje-pris

Tjäna 13 miljarder och tio år på bättre Västlänk

GP Debatt 13 november 2011 Claes Westerberg, fd trafikdirektör, Lennart Wassenius (C), Göteborgsregionen, Kurt G. Larsson, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.772517-tjana-13-miljarder-och-tio-ar-pa-battre-vastlank

Vändslinga ersätter inte Västlänken, Motreplik

Tiden rinner ut för att planera Älvstaden

GP Debatt 17 september 2011 Johannes Åsberg, samordnare Yimby

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.725418-tiden-rinner-ut-for-att-planera-alvstaden

S-ledda regionen saknar färdriktning

Så vill partierna bygga ut infrastrukturen

GP Debatt 10 maj 2011

Leif Blomqvist (S), Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Monica Selin (KD), Kristina Jonäng (C), Billy Bertilsson (SPVG), Patrik Ehn (SD); Västra Götalandsregionen

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.621994-sa-vill-partierna-bygga-ut-infrastrukturen

Var vill S ta all sten som behövs till Västlänken?

GP Debatt 11 mars 2011

Per Ekström & Kristina Berman Alme (FP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.569809-var-vill-s-ta-all-sten-som-behovs-till-vastlanken-

Ska göteborgarna köras över ännu en gång?

Vem behöver den dyra Västlänken?

GP Debatt 25 september 2010

Peter Danielsson, miljöexpert

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.454535-vem-behover-den-dyra-vastlanken-

Västlänken ger längre restider för de flesta

GP Debatt 30 augusti 2010

Bengt Bohlin, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.435551-vastlanken-ger-langre-restider-for-de-flesta

Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken

Blomqvist uppvisar okunskap, Motreplik

Trafikkaos väntar om Västlänken byggs

Bygget av Västlänken medför störningar men inte kaos, Motreplik

Alternativ Västlänk ger valuta för pengarna

GP Debatt 2 juli 2010

Ralejs Tepfers, biträdande professor emeritus Chalmers

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.402324-alternativ-vastlank-ger-valuta-for-skatten

Västlänken – dyr men funktionell

GP Debatt 28 juni 2010

Rolf Thor, trafikdirektör VG-region; Lars-Erik Lorentzson, Region Halland; Birgitta Hellgren, Trafikverket; Jan Rinman tf trafikdirektör Göteborg; Anna Bertilsson, tf stadsbyggnadsdirektör Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.398256-vastlanken-dyr-men-funktionell

Miljarder skäl att tänka om

Motreplik 29 juni 2010

Kurt G. Larsson, civilingenjör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.399783-miljarder-skal-att-tanka-om

Vi har ett bättre alternativ till Västlänken

GP Debatt 28 juni 2010

Lennart Wassenius, infra-planerare Gatubolaget Göteborg; Claes Westberg, fd trafikdirektör Göteborg

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.358563-vi-har-ett-battre-alternativ-till-vastlanken

Slopa Västlänken!

Bondfångeri utan finansiering

Effektiv infrastruktur viktig för ett gott liv

Motiven starka för trängselskatt

GP Debatt 27 februari 2010

Annelie Hultén (S) och Kent Johansson (C, regionråd)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.321548-motiven-starka-for-trangselskatt

Trängselskatt ett löftesbrott

GP Debatt 18 januari 2010

Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.290502-trangselskatt-ett-loftesbrott

Dags för regeringen att lösa järnvägsknuten

Göteborg får inte halka efter igen

GP Debatt 18 juni 2009

IVA:s Västsvenska grupp

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123302-goteborg-far-inte-halka-efter-igen

Västlänken nödvändig för regionens utveckling

Trängselavgifter i stället för Marieholmstunneln

En rejäl byggsatsning för jobben och klimatet

GP Debatt 25 november 2008

Hans Tilly, Svenska Byggnadsarbetarförbundet och Peter Eriksson (MP), språkrör

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123146-en-rejal-byggsatsning-for-jobben-och-klimatet

Så kan nya jobb skapas i regionen

GP Debatt 15 oktober 2008

Lars Ohrly och Sören Kviberg, (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123200-sa-kan-nya-jobb-skapas-i-regionen

Regeringen är på helt fel spår i klimatpolitiken

Vi säger nej till avgifter för tunneln

Bygg klart hela Västkustbanan

GP Debatt 11 juni 2008

Göran Johansson (S), Göran Karlsson (C), Pia Kinhult (M), Kent Johansson (C)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122162-bygg-klart-hela-vastkustbanan

Låt göteborgarna rösta om trängselavgifter

GP Debatt 19 februari 2008

Anna Johansson (S) & Annelie Hultén (S)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121625-lat-goteborgarna-rosta-om-trangselavgifter

Station vid Liseberg bättre alternativ än Västlänken

Förbättra underhållet och investera i tågtrafik

GP Debatt 18 januari 2008

Leif Blomqvist (S), ordförande Västtrafik

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121615-forbattra-underhallet-och-investera-i-tagtrafiken

Ny tunnel och mer trafik på Angeredsbron

Följ Stockholms exempel – inför avgifter för att minska trafiken

Inget att vinna på att välja bort den nya älvförbindelsen

Usla kalkyler för trafikprojekt måste straffa sig

GP Debatt 20 april 2007

Gunnar Falkemark, docent statskunskap

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121934-usla-kalkyler-for-trafikprojekt-maste-straffa-sig

Dags för en ny Göteborgsöverenskommelse

Västlänk med regionalt stöd och statliga pengar

GP Debatt 22 februari 2007

Göran Johansson (S), Kia Andreasson (MP), Marie Lindén (V)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123105-vastlank-med-regionalt-stod-och-statliga-pengar

Satsa överskottet på Västlänken och en ny älvförbindelse

GP Debatt 6 februari 2007 Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD), Anders Flanking (C), Helene Odenljung (FP)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122668-satsa-overskottet-pa-vastlanken-och-ny-alvforbindelse

Så kan Göteborg bli förebild i miljöfrågor

Rubrik

GP Debatt 11 december 2006

Ann Legeby och Mika Määttä, arkitekter

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.121627-sa-kan-goteborg-bli-forebild-i-miljofragor

Göteborg fel stad för friidrotts-VM

Västlänken avgörande för att stärka tågtrafiken

GP Debatt 18 november 2006

Annelie Hultén (S), Leif Blomqvist (S), Roland Rydin (M), Kent Johansson (C)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.120439-vastlanken-avgorande-for-att-starka-tagtrafiken

Våga ifrågasätta Västlänken

GP Debatt 10 november 2006

Tom Heyman, Junilistan

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122485-vaga-ifragasatta-vastlanken

Tätare bebyggelse på Hisingen gynnar miljön

Så kan trafikproblemen lösas

Nu tar vi nya tag för vårt framtida Göteborg

Järnväg med dubbla grepp

GP Debatt 5 april 2006

Lennart Wassenius, Lennart Johansson, Hans Voltri; fd kommunpolitiker Lerum

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.120752-jarnvag-med-dubbla-grepp

Sverige behöver ett nytt Göteborgspaket

GP Debatt 16 september 2005

Jan Hallberg (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD), Anders Flanking (C)

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.123628-debatt-16-9-alliansen-sverige-behover-ett-nytt-goteborgspaket

Så kan vi lösa Göteborgs trafikproblem

Här finns unika möjligheter att skapa ett nytt Göteborg

Västlänken ett nyckel-projekt

GP Debatt 14 januari 2005

Leif Blomqvist (S), Annelie Hultén (S), Roland Rydin (M), Lars-Gerhard Westberg (FP), Gert-Inge Andersson (S); ledamöter Styrgruppen för Västlänkens järnvägsutredning

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.120633-vastlanken-ar-ett-nyckel-projekt

[göteborgs-posten debatt]

debattartiklar.txt · Senast uppdaterad: 2015/09/30 09:05 av admin