Användarverktyg

Webbverktyg


foerstaerkningsalternativet

Förstärkningsalternativet

Sammanställt av Urban Jansson

Detta är det förslag, som Trafikverkets egen personal tagit fram. Det har använts som jämförelse med de olika alternativ som förekommit av Västlänken. Vid varje jämförelse har Förstärkningsalternativet kommit ut som det mest kostnadseffektiva. Förutom att det löser de kapacitetsproblem man har.

Förutom att kostnaden är bättre än Västlänken och kapacitetsproblemen löses så behöver man inte gräva upp i centrala Göteborg då Västlänken byggs.

Enda invändningen kan vara att Göteborg Central blir en säckstation, men det är bara tänkt att regionaltågen skall använda Västlänken, så det är ingen skillnad för fjärrtågen.

Så här är det tänkt att Centralstationen skall byggas ut till 24 spår (klicka på bilderna för större storlek):

För att kunna ta hand om tågtrafiken på de inkommande spåren måste man bygga om öster om Centralstationen. Observera att denna bild är orienterad så att norr pekar åt vänster på bilden och inte uppåt.

En ny tunnel byggs under E6. Observera att även denna bild är orienterad så att norr pekar åt vänster på bilden.

Här är en debattartikel, som lovordar Förstärkningsalternativet. Skrivet av Peter Danielsson

foerstaerkningsalternativet.txt · Senast uppdaterad: 2014/11/20 11:40 av admin