Användarverktyg

Webbverktyg


laenkar

Detta är en gammal version av dokumentet!


Länkar

Det finns mängder av material att läsa om Västlänken på nätet. Här presenteras att urval.

Trafikverket

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/

Rekommenderad läsning: Idéstudie från 2001 och Järnvägsutredning från 2007. Du väljer en av flikarna och hittar sedan dokumenten, vilka återfinns som PDF-filer.

Göteborgs-Posten

Christer Lövkvist, som fram till sin pensionering arbetade på GP, gjorde en granskning av Västlänken. Den finns här i sin helhet http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1050434-arkiv-gp-s-christer-lovkvists-granskning-av-vastlanken

Göteborgs Stad

Järnvägsfrämjandet

Västlänken, en betraktelse: http://www.jarnvagsframjandet.se/vadhander/nyheter/bilder/vastlank3.pdf

Västlänken och Alternativen, seminarium Feb 2014: http://www.jarnvagsframjandet.se/pdf/vastlank_sem10.pdf

The METRO project 2009 – 2012

Yimby

laenkar.1418216950.txt.gz · Senast uppdaterad: 2014/12/10 14:09 av admin