Användarverktyg

Webbverktyg


vgr_malbild_tag_2035

Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

”Detta dokument är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige för tiden fram till 2035” - (Antagen av regionfullmäktige i juni 2013)

Huvuddokumentet

Underlagsrapport_PM1_ Vägledning

Underlagsrapport_PM2 Trafikering

Underlagsrapport_PM3_Duospårvagn

Underlagsrapport_PM4_Fordonsbehov

Underlagsrapport_PM5_ Reducerad busstrafik

Underlagsrapport_PM6_ Infrastruktur

Underlagsrapport_PM7_Resande o ekonomi

Underlagsrapport_PM8_Västlänken

vgr_malbild_tag_2035.txt · Senast uppdaterad: 2015/02/06 10:49 av admin