Användarverktyg

Webbverktyg


offentliga_dokument

Detta är en gammal version av dokumentet!


Offentliga dokument

Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet

Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige medfinanseringsavtalet_2010-04-01.pdf

Avtal om genomförande av Block 1, med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_1.pdf

Avtal om genomförande av Block 2 genomfoerandeavtal_vaestsvenska_paketet_block_2.pdf

Material från Göteborgs Stad

Det historiska ”trädavtalet” från 1807 som förekommit i en debattartikel i GP 6/9-14 raseringskontraktet_1807.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning 05_miljokonsekvensbeskrivning.pdf

300 hus berörs av Västlänken

Fastigheter och intrång - Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal fastigheter_och_intrang.pdf

Stadsbyggnadskontoret

Stadsledningskontoret

Förfrågan till parterna i ”Avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige-Västsvenska paketet” foerfragan_till_parterna_i_vaestsvenska_paketet.pdf

Trafikkontoret

Offert och beställning av PR-kampanj Västlänken tk_vl_best_off.pdf

Trafikstrategi för Göteborg - Underlagsrapport / Hur många reser i Göteborg 2035? underlagsrapport_hur_manga_reser_2035_dec13.pdf

Material från Västra Götalandsregionen

Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. riksintressen_goeteborg.pdf

Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland - PM 6 Infrastrukturåtgärder 121227_underlagsrapport_pm6_infrastruktur.pdf

Material från Trafikverket/Banverket

I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. Här finns Trafikverkets egen sida för dokument.

Upphandlingsstrategi för Västlänken procurement_strategy_contract_works_west_link_141114.pdf

Västlänken Projektaktuellt december 2014 trvvldec2014.pdf

Järnvägsplan för Västlänken publicerad 2014-12-10 - Då denna innehåller så många dokument så är det osäkert om de kommer att läggas upp här på wikin.

Banverkets förstudie: ”Västlänken – en tågtunnel under Göteborg” banverkets_foerstudie_om_vaestlaenken.pdf

Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår oeversiktskarta_jaernvaegsspar_sverige.pdf

Järnvägsutredningen 2006

Diverse handlingar från andra projekt

Upphandling av Lisebergs Station handlingar_ang_lisebergs_station.pdf

offentliga_dokument.1426673865.txt.gz · Senast uppdaterad: 2015/03/18 11:17 av admin